Kontakt

 T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
IČO: 31695566
IČ DPH: SK2020516014

Registrácia v obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka číslo 1909/P

KONATEĽ
Ing. Róbert Šoltýs   0911 901 624
E-mail robo@tsa-kk.sk
   
Telefón: pevná linka:
052/ 452 5271 odbyt@tsa-kk.sk