O firme

Spoločnosť T.S.A. spol. s r. o. Kežmarok vznikla v roku 1994. 

V súčasnej dobe spoločnosť ponúka: 

Servis: Hydraulické systémy
Zaoberáme sa bežnými opravami poľnohospodárskych, lesných, stavebných strojov, dopravnej a manipulačnej techniky. 

 

Pestovateľská činnosť:

Predpestovaný trávnikový koberc.