Trávne koberce

Trávniky esteticky zjednocujú fantáziu sadovníckej architektúry v záhradách, parkoch, mestskej zeleni i na športoviskách. Okrem estetickej funkcie spĺňajú taktiež i rekreačnú, biologickú a ekologickú funkciu.

Prednosti trávnych porastov
Trávne porasty chránia pôdu pred vodnou a veternou eróziou. V lete pri vyšších teplotách ochladzujú mikroklímu odparovaním vody z listov. Listy tráv zachytávajú i čiastočky prachu, ktoré s kvapkami rosy vytvárajú kondenzovanú vodu a znižujú tým prašnosť prostredia. 

Dobre udržiavaný trávnik znižuje straty pôdnej vlahy a zvyšuje vodozdržnosť pôdy. Nezanedbateľným je i fakt, že trávny porast produkuje veľké množstvo kyslíka, ktoré je často vyššie ako to, čo produkujú stromy. Spotrebováva i veľké množstvo živín z pôdy, ktoré by sa inak vyplavili do spodných vôd a kontaminovali ich.

Ako trávnik objednať?
Odber trávnika je vhodné minimálne deň vopred objednať:

Kontakt: e-mail:
robo@tsa-kk.sk

 

Zákazník v objednávke uvedie dátum a predpokladaný čas odberu.

Pred samotným odberom bude zákazníkovi v sídle spoločnosti T.S.A spol. s.r.o., na ul. Slavkovská cesta 36 v Kežmarku vydaný doklad, na základe ktorého mu bude trávnik vydaný a naložený na odbernom mieste.

Poradíme Vám, ako trávny koberec položiť, nároky na údržbu, zavlažovanie a hnojenie. Vzhľadom na rozdielne podmienky, ktoré sú na položený trávnik kladené, odporúčame položenie trávnika a následnú starostlivosť zveriť profesionálom.

Kontakty:

Ing. Róbert Šoltýs    0911 901 624
                          

Informácie o trávnych kobercoch:
Rozmery rezaného pásu: 40 x 125 cm
2 rezané pásy = 1m²
Váha: 1 rezaný pás/bal = 13-16 kg
Predajná maloobchodná cena 1m² : aktualizujeme € s DPH
Paleta -  rozmer 80 x 120 cm - palety nezálohujeme.

Štandardné množstvo trávneho koberca na palete - 30m²

Cena palety podľa aktuálneho cenníka dodávateľa.

Cenník je platný od 00.00.2022

Predaj trávnika je podmienený osobným oboznámením sa s aktuálnym stavom a kvalitou trávnika. 

 

Doprava
Poskytujeme kontakty na prepravcov.

Miesto odberu:

Stredisko pestovania trávnych kobercov - z Kežmarku smer na Stráne pod Tatrami

GPS súradnice : 49°9'35.28"N 20°24'3.1"E

 

Vieme Vám byť nápomocní pri odstránení starého trávnika a taktiež so zavedením závlahového systému v záhrade.